Site Loader
Verschillende soorten basisonderwijs

Vroeger was de keuze van basisschool voor je kind vaak snel gemaakt; het was de school die het dichtste bij was of het was de basisschool die in lijn was met je geloof. Tegenwoordig is het aanbod van verschillende onderwijsconcepten echter veel divers en mede daardoor wordt er ook veel meer waarde gehecht aan de keuze van de basisschool voor je kind. In dit artikel leggen we je in hoofdlijnen uit welke type basisscholen er zijn.

Openbare basisscholen

De naam zegt het eigenlijk al; openbare basisscholen zijn open voor iedereen. Het betekent trouwens niet dat alle openbare basisscholen alleen maar generieke standpunten hebben, ze kunnen toch een focuspunt hebben op het gebied van bijvoorbeeld inclusiviteit of duurzaamheid. Alleen is een specifiek geloof bijvoorbeeld nooit de focus.

Confessionele basisscholen

Juist bij confessionele basisscholen staat een specifiek geloof centraal. Het kan bijvoorbeeld gaan om een Christelijke basisschool of een Protestante basisschool. Maar in de loop der jaren is ook het aantal islamitische basisscholen flink toegenomen. Je hoeft niet per se een sterke aanhanger van dit geloof te zijn om je kind naar een confessionele basisschool te laten gaan. Als je de geloofsovertuiging support is vaak voldoende. Daarnaast is het ook per school afhankelijk in hoeverre zij met het geloof bezig zijn, dit kan zeer variëren.

Algemene bijzondere basisscholen

Op algemene bijzondere basisscholen vindt onderwijs plaats vanuit een bepaalde visie. Deze visie staat echter helemaal los van geloofsovertuiging en is puur vanuit een opvoedkundigperspectief. Bekende voorbeelden hiervan in Nederland zijn Montessori. Jenaplan, Dalton en de Vrije School. Dit worden ook wel onderwijsconcepten genoemd.

Brede scholen

Brede scholen bieden meer dan alleen een basisschool. Hier vinden ook extra activiteiten plaats in hetzelfde complex zoals buitenschoolse opvang, sportlessen, huiswerkbegeleiding etc. De brede school is vrij in het aanbod en dit kan dus ook heel divers zijn. Andere benamingen voor brede scholen zijn: vensterschool, spilcentrum en integraal kindcentrum.

Scholen voor speciaal onderwijs

Er kunnen heel veel verschillende lichamelijke en mentale problemen zijn waardoor je kind moeite heeft met leren. In dit geval zijn er basisscholen voor speciaal onderwijs. Deze basisscholen hebben vaak kleinere klassen waardoor er meer aandacht is voor het individu en ook wordt er extra aandacht besteed aan de punten waar het kind het meeste mee worstelt. Ook voor kinderen met een visuele beperking is er Speciaal Onderwijs zodat ook zij naar school kunnen.

Staatsvrij onderwijs

Alle vooraf genoemde basisscholen worden (mede) door overheidsgelden gefinancierd. Dat betekent echter ook dat zij moeten voldoen aan de voorwaarden die de overheid stelt. Een tegenbeweging op dit gebied is staatsvrij onderwijs. Hierbij bepaalt de school zelf haar eigen onderwijskoers. Dit betekent echter ook dat de ouders zelf de school bekostigen.

 

 

 

 

 

 

admin